راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


عزيزيم نـــردبانا

عزيزيم  نـــردبانا

آياق  قوی نرديوانا

يارقدرينی يار بيلر

نه بيلير هر  ديوانا

ارزش هرعملي به اندازه چگونگي تلاش و كوشش و تحمل سختي ها و كربت هاي بيكران و سوزناك بخاطر اجراي آن است ، اگر براي بدست آوردن چيزي سالهاي متمادي سختي ها و مشقت هارا به جان خريم و براي وصول به آن چيز و يا موضوع دلخواه هزينه هاي زيادي را تقبل كنيم كه درآن صورت به آن چيز و يا موضوع مربوطه ارزش و اهميت ويژه اي قائل مي گرديم و تحت هرشرايطي كه باشد حفظ و نگهداري از آن را با حساسيت خاصي پي مي گيريم ولي اگر چيزي را بدون زحمت و رنج به آساني دراختيار داشته باشيم به دليل اينكه بدون كربت و رنج به آن رسيده ايم زود ازدست خواهيم داد ، براساس قانون هستي آنچه ارزان مي آيد زود مي رود ، بنابراين درتمام پديده هاي عالم ميزان و حساب ويژه اي جاري است و هيچ پديده اي بدون محاسبه ايجاد نمي گردد ، و هيچ جزئي خود به خود و به آساني پابه عرصه وجود نمي نهد . موضوع عشق و علاقه نيز از اين قاعده و اصل مستثني نيست ، ارزش عشق و قدر ياررا كساني مي داندكه درباغ عشق و عاشقي زندگي مي كنند و از فضاي معطر آن لبريز مي شوند ، آنهائي كه از دنياي عشق بيگانه اند و درعالم خيال و منفي بافي پرسه مي زنند چگونه پي به مفهوم والاي عشق و عاشقي و حتي ارزش يار خواهند برد ، اگر كسي دردل باغ نباشد و دردرون آن گام ننهدهرگز زيبايي و عظمت آن را احساس نمي كند بايد از نزديك لمس كرد تا درك كرد بايد خودرا در آن فضاي جذاب و دوست داشتني قرارداد تا واقعيت آن را دريافت ، ديوانه ي يار ديوانه ي ديگري است درحوزه يار به جز شيفتگي مفرط چيزي نيست اين حوزه بقدري جالب و شگفت انگيز است كه طالبانش را متحير خود مي سازد ، قدر و ارزش ياررا عاشق دلسوخته مي داند نه آنكه از دايره عشق بدوراست ، عشق ورزيدن به حرف و نطق هاي شورانگيز نيست ، عشق ورزيدن به عمل است ، عشق ورزيدن يعني جان خودرا فداي يار نازنين و دلرباكردن است عشق ورزيدن يعني به هيجانات و جاذبه هاي كاذب دنياي ماديات پشت كردن است ، عشق ورزيدن يعني امكان مادي دنيارا دراختيار همگان به طورمساوي بدون هرگونه تعصبات قومي و قبيله اي و باندي قراردادن است ، عشق ورزيدن يعني داشتن پست و مقام بخاطر اجراي عدالت و تعديل ثروت است .

 

 

 برچسب ها:
منبع مطلب