راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


عزيزيم سؤزه قالــدی

عزيزيم سؤزه  قالــدی

بير شيرين  سؤزه قالدی

ياد قووالدی داغلاردان

ائل اؤبا  بيزه قالــدی

با تلاش و كوشش مستمر و فداكاريهاي به موقع و مثال زدني عاشقان وطن دشمن ياغي از كوه و دشت و دمن به ديارو سرزمين خودرانده شد ، و همه جا و همه چيز به حال طبيعي خود برگشت ، و دنيايي نو ، دنيايي پراز اميد و بالندگي پا به عرصه وجود نهاد و شورو شوق و هيجان جديدي دربين مردم پديد آمد، مردم مظلوم با چشيدن طعم و مزه پيروزي زمينه هاي لازم رشد و شكوفايي را درسرزمين عشق و معرفت پديدآوردندو هركس درجاي خود با توجه به موقعيتش تلاش خودرا براي سازندگي دو چندان نمود تا آثار خرابي ها و ويراني هاي دشمن از بين برود . اگر تمام غارتگران و چپاولگران دنيا برعليه ملت مقاوم و مستقل متحدشوند كاري از آنهاساخته نيست ، اتحاد و يكپارچگي و شناخت دقيق حريم ها و مرزها درروند پيروزي و موفقيت ملت مقاوم نقش به سزائي دارد ، اگر ملتي از زمان خود شناخت كامل و تحليل جامعي داشته باشد گام هاي فتح و گشايش را پي درپي خواهد پيمود ، اگر ملتي اراده آهنين و قوي داشته باشد از تمامي پيچ و خم ها و گرداب ها و سنگلاخهاي سخت و صعب العبور به نحو احسن عبور كرده و جهانيان را متحير خود خواهد ساخت ، دراين راستا ايمان قوي  توام با حفظ ارزشهاي متعالي و داشتن اهداف والاو كوشش جهت رسيدن به آن از رموزات مهم پيروزي است ، ملتي موفق است كه به توانائي ها و استعداهاي خوداعتقاد و اعتمادتام داشته و بدون توقف و ايستائي محض به مسير خود درعرصات مختلف حيات ادامه دهد.

 

 

 برچسب ها:
منبع مطلب